Lägenhetsprojekt i Norge

80 lgh, under projektering

Hotellprojekt i Kalmar

Under projektering

Förslag till seniorboende

på Öland till beställare

Villa på Österlen

Färdigställt 2014

Detaljplanearbete och kvartersstruktur samt byggnationsförslag i Helsingborg

Villa i Hofterup

Under byggnation

Bostad och fotostudio på Österlen. Färdigställt.

Showroom och kontor för Ehrenborg i Malmö.

Färdigställt projekt.

Restaurang Snapphane, Malmö. Inredningsprojekt, färdigställt.

Butiksinredning för Vilhelm Parfumerie. Robinsons, Dubai

Under produktion.

Butiksinredning/koncept för Vilhelm Parfumerie. Moskva.

Under produktion.

Butiksinredning Vilhelm Parfumerie. Illum, Köpenhamn

Färdigställt projekt.

Bostadsprojekt, 20 lägenheter   i Nöbbelöv, Lund.

Under projektering