Västerås, Södra Källtorp

Bostad, Tävlingar

Markanvisningsvinst med projektet Gården i Västerås.

Här samarbetar vi med EA Fastigheter AB som byggherre.

Projektet består av 12 st hus med totalt 54 st lägenheter. Både huskropparna och lägenheterna varierar i gestaltning och storlek.

Med husens entrésidor vända mot varandra skapar vi gröna gårdar där det finns plats för lek och gemenskap. De yttre byggnadstilläggen skapar väderskyddade entréer och utgör en välgörande gränszon mellan ute och inne.

Byggnadernas volymer är enkla men varierade. Vi har valt platta och gröna tak för att hålla bebyggelsen lägre än om det vore sadeltak.

För att bättre skapa gemenskap hos de boende har vi gemensamma lekplatser på gårdarna där föräldrarna också har uppsikt över barnens lek. För de som är lite äldre finns odlingslotter och andra aktivitetsbaserade funktioner, såsom boulebana, utegym, bollplaner med mera. Någonting för alla åldrar!

Gårdarna är tänkta som bilfria områden. Givetvis är marken körbar så vi uppfyller en god tillgänglighet för de boende, färdtjänst, räddningstjänst med mera. Byggnaderna ligger parallellt längs höjdkurvorna i största möjligaste mån för att naturligt följa landskapet. Det var även viktigt för oss att skapa utblickar och siktlinjer mellan husen och gårdarna.

Västerås, Södra Källtorp

Västerås, Södra Källtorp

Kalmarsundsparken

Kalmarsundsparken

Alldeles intill Kalmarsundsparken på bästa läge invid Kalmar slott utvecklar vi tillsammans med EA Fastigheter ett kvarter med friliggande villor,...

H22 Gåsebäck

H22 Gåsebäck

Nytt projekt för Sveaviken som blir en del av H22 i Helsingborg. 80 lägenheter med upphöjd japansk trädgård!   

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på hemsidan. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen kommer vi att anta att du godkänner detta  Läs mer